مدیریت هم اندیشی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دانشکده داروسازی برگزار می کنند
جلسات تفسیر قرآن (ویژه استادان خانم)
زمان:  25 فروردین ، 8 اردیبهشت ، 19 خرداد ، 2 تیر 1398 از ساعت 13:30 تا 14:45
مکان: دانشکده داروسازی، ساختمان جدید، طبقه چهارم، سالن کنفرانس
جهت ثبت نام با خانم دکتر صدرای تماس حاصل نمایید.
تلفن همراه: 09122022793 / پست الکترونیک: sadrai@tums.ac.ir / تلفن: 66959054
در پایان دوره، گواهی حضور در جلسات اعطا می شود.
50413


کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد