مدیریت هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌کند:
جلسات تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان
جلسه تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان
مکان برگزاری: دانشکده پیراپزشکی
زمان: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 11 الی 12
کارشناس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عیسی زاده
ظرفیت: 30 نفر/ مهلت ثبت نام: 1398/02/28

جلسه تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان
مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی
زمان: دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 11 الی 12
کارشناس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر متوسل آرانی
ظرفیت: 65 نفر/ مهلت ثبت نام: 1398/02/29

جلسه تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان
مکان برگزاری: دانشکده توان‌بخشی
زمان: سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 الی 12:30
کارشناس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عیسی زاده
ظرفیت: 30 نفر/ مهلت ثبت نام: 1398/02/30

جلسه تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان
مکان برگزاری: بیمارستان شریعتی
زمان: چهارشنبه اول خرداد 1398 ساعت 12 الی 13
کارشناس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر متوسل آرانی
ظرفیت: 120 نفر/ مهلت ثبت نام: 1398/02/31

جلسه تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان
مکان برگزاری: بیمارستان مرکز طبی کودکان
زمان: چهارشنبه هشتم خرداد 1398 ساعت 12 الی 13
کارشناس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر غضنفری

ظرفیت: 120 نفر/ مهلت ثبت نام: 1398/03/07

50415


 کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد