جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع سلامت جنسی فرزندان(جلسه دوم)   - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 13 روز 7 دی 1400

طرح مطالعاتی اندیشه تمدن‌ساز، ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  -  

ثبت نام : 10 الی 17 آذر 1400

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع سلامت جنسی فرزندان   - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 13 روز 25 آبان 1400

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان پیامبر تمدن ساز   - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 14 روز 27 مهر 1400

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان بررسی علل اصلی قیام عاشورا   - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 14 روز 26 مرداد 1400

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان غدیر و نظام علوی  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 14 روز 5 مرداد 1400

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان هیجان و انتخاب درست  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 14 روز 25 خرداد 1400

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان انتخابات و تحول  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 16 روز 18 خرداد 1400

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان کارگزاران در نظام علوی (جلسه دوم)  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 14 روز 4 خرداد 1400

ضیافت اندیشه قرآنی استادان ویژه ماه مبارک رمضان 1442  - سامانه اسکای‌روم  

توضیحات در صفحه ثبت نام

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان حکمت عبادات  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 13 روز 31 فروردین 1400

سلسله مباحث معرفتی قرآن کریم ویژه استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 29 فروردین 1400

سامانه ثبت نام دهمین مرحله ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 23 روز 17 بهمن 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان مدیریت روانشناسی تبعات روانی ناشی از ویروس کرونا در میان خانواده ها و دانشگاهیان  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 7 بهمن 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان مقاومت، امنیت منطقه و سردار شهید سلیمانی  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 16 دی 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان افول آمریکا ، تجربه مذاکره  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 2 دی 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان تاب آوری پرستاران درمحیط درمان  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 25 آذر 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان حضور فعال ایران در منطقه و دستاوردهای آن برای ایران  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 13 روز 18 آذر 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع اخلاق حرفه ای  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 11 آذر 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان ضرورت آگاهی والدین از رویکرد رسانه ها در عصر حاضر  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 10 روز 27 آبان 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان رسول اکرم «ص» پیامبر آزادی‌بخش  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 19 آبان 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان ز احمد تا احد در مشرب مولانا  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 13 روز 12 آبان 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تأثیر استاد بر دانشجو در ساختن عادت های سازنده ذهنی و نشاط علمی  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 29 مهر 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع بررسی تأثیر رسانه‌های جهانی بر هویت جوانان  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 12 روز 22 مهر 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع نقش خواص در حادثه عاشورا  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 10 صبح روز 15 مهر 99

جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تحليل روان‌شناختی ذهن تجربى -هيجانى و آثار آن در تغيير و تحول، درمان و فرهنگ‌سازی  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 10 صبح روز دوم مهر 99

جلسه مجازی هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع انتخابات آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران و جهان  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 10 صبح روز اول مهر 99

جلسه مجازی هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع بررسی بازتاب قیام امام حسین علیه السلام در طول تاریخ  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 10 صبح روز 18 شهریور 99

جلسه مجازی هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع بلایا در مکتب حسینی  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 10 صبح روز 4 شهریور 99

جلسه مجازی هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع عوامل امیدواری  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 10 صبح روز 21 مرداد 99

جلسه مجازی هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع بلایا در مشرب مولانا  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 8 صبح روز 7 مرداد 99

جلسه مجازی هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع بلایا (کرونا) و تاثیر اجتماعی آن  - سامانه اسکای‌روم  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 8 صبح روز 24 تیر 99

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع نقش مربی و والدین در ساختار جامعه و خانواده (لــغو شـــد)  - دانشکده توانبخشی  

مهلت ثبت نام : تا ساعت 15 روز 19 اسفند 98

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع سواد رسانه (لــغو شـــد)  - دانشکده پرستاری و مامایی  

مهلت ثبت نام : 03 اسفند 98

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع بررسی تحولات سیاسی منطقه  - سالن شورای معاونت غذا و دارو  

مهلت ثبت نام : 28 بهمن 98

نهمین دوره طرح دانش افزایی ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران  - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  

شروع ثبت نام : 23 دی 98

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی  - دانشکده بهداشت  

مهلت ثبت نام : 9 دی 98

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی  - سالن شورای معاونت غذا و دارو  

مهلت ثبت نام : 08 دی 98

کارگاه آموزشی چگونه با کودک خود رفتار کنیم  - دانشکده پرستاری و مامایی  

شرایط ثبت نام در توضیحات

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع راه های اصلاح فرهنگی و نقش اساتید در در دانشجو پروری  - دانشکده پیراپزشکی  

مهلت ثبت نام : 18 آذر 98

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع راهکارهای عملی نحوه برخورد با رفتارهای ناهنجار دانشجویی  - دانشکده توانبخشی  

مهلت ثبت نام : 18 آذر 98

جلسات تفسیر قرآن (طرح پاییز و زمستان 1398)  - دانشکده داروسازی  

شرایط ثبت نام در توضیحات

سلسله جلسات تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان 1440  - دانشکده پیراپزشکی/ دانشکده پرستاری و مامایی/ دانشکده توانبخشی/ بیمارستان شریعتی/ مرکز طبی کودکان  

شرایط ثبت نام در توضیحات

جلسات تفسیر قرآن (طرح بهار 1398)  - دانشکده داروسازی  

شرایط ثبت نام در توضیحات

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع مهارت های ارتباطی  - دانشکده داروسازی  

مهلت ثبت نام : 5 بهمن 97

هشتمین مرحله طرح دانش افزایی ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران  - مجمع بیمارستانی امام خمینی - تالار امام خمینی (ره)  

مهلت ثبت نام :تا زمان تکمیل ظرفیت

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع مهارت های ارتباطی (استاد-دانشجو)  - دانشکده توانبخشی  

مهلت ثبت نام : 17 دی 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع قراردادهای جدید بین المللی  - دانشکده بهداشت  

مهلت ثبت نام : 9 دی 97

جلسات تفسیر قرآن (طرح زمستان 1397)  - دانشکده داروسازی  

شرایط ثبت نام در توضیحات

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع سبک زندگی دینی (چیستی، چرایی، چگونگی)  - دانشکده پرستاری و مامایی  

مهلت ثبت نام : 27 آذر 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تبیین تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا  - سالن شورای معاونت غذا و دارو  

مهلت ثبت نام : 25 آذر 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تعلیم و تربیت (روش های تربیت کودکان)  - بیمارستان مرکز طبی کودکان  

مهلت ثبت نام : 20 آذر 97

جلسات تفسیر قرآن (طرح پاییز 1397)  - دانشکده داروسازی  

شرایط ثبت نام در توضیحات

دوره‌های دانش‌افزایی استادان تابستان 1397 با موضوعات «سواد رسانه ای»، «تعلیم و تربیت» و «سبک زندگی»  -
دانشکده داروسازی/ دانشکده توانبخشی/ دانشکده پرستاری و مامایی
 

شروع ثبت نام: 21 مـــرداد 97 (ظرفیت محدود)

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تحلیل و بررسی تحولات سیاسی منطقه  - سالن شورای معاونت غذا و دارو  

مهلت ثبت نام: 13 مـــرداد 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع سواد رسانه ای  - سالن شورای معاونت غذا و دارو  

مهلت ثبت نام: 26 تیر 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع روش فهم قرآن  - دانشکده توانبخشی  

مهلت ثبت نام: 21 خرداد 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع نیاز به قرآن  - بیمارستان مرکز طبی کودکان  

مهلت ثبت نام: 20 خرداد 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع حیات معنوی از منظر قرآن کریم  - دانشکده پیراپزشکی  

مهلت ثبت نام: 19 خرداد 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع ارتباطات انسانی از دیدگاه قرآن  - دانشکده پرستاری و مامایی  

مهلت ثبت نام: 8 خرداد 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع انتظارات قرآن از مسلمانان  - سالن شورای معاونت غذا و دارو  

مهلت ثبت نام: 7 خرداد 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع بررسی آخرین تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا  - سالن شورای معاونت غذا و دارو  

مهلت ثبت نام: 1 خرداد 97

نشست هم اندیشی استادان دانشکده توانبخشی با موضوع امنیت حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی  - دانشکده توانبخشی  

مهلت ثبت نام: 3 اردیبهشت 97

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع فرصت ها و تهدیدهای رسانه های نوین  - سالن شورای معاونت غذا و دارو  

مهلت ثبت نام: 1 اردیبهشت 97

نشست هم اندیشی استادان دانشکده فناوری های نوین پزشکی با موضوع مهارتهای سواد رسانه ای در فضای مجازی  - دانشکده فناوری های نوین پزشکی  

مهلت ثبت نام: 23 دی 96

نشست هم اندیشی استادان دانشکده پیراپزشکی با موضوع اصول و روش های تعلیم و تربیت فرزند  - دانشکده پیراپزشکی  

مهلت ثبت نام: 10 دی 96

نشست هم اندیشی استادان دانشکده دانشکده فن آوری های نوین پزشکی با موضوع نوزایی انقلاب اسلامی  - دانشکده فن آوری های نوین پزشکی  

مهلت ثبت نام: 09 دی 96

نشست هم اندیشی استادان دانشکده توانبخشی با موضوع مقدمات طب سنتی  - دانشکده توانبخشی  

مهلت ثبت نام: 27 آذر 96

نشست هم اندیشی استادان دانشکده توانبخشی با موضوع انحرافات معاصر در مهدویت  - دانشکده توانبخشی  

مهلت ثبت نام: 29 آبان 96

نشست هم اندیشی استادان بیمارستان بهرامی با موضوع تاریخ سیاسی معاصر  - بیمارستان بهرامی  

مهلت ثبت نام: 23 آبان 96

هفتمین دوره طرح دانش افزایی ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران  - تالار امام خمینی (ره) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  

مهلت ثبت نام: تا زمان تکمیل ظرفیت

سلسله نشست دانش افزایی استادان ویژه ماه مبارک رمضان 1438 (خرداد 1396)  - 6 کارگاه دو ساعته  

مهلت ثبت نام: تا روز قبل از برگزاری هر کارگاه یا تکمیل ظرفیت

نشست هم اندیشی استادان دانشکده پرستاری و مامایی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری، نماد مردم سالاری دینی  - دانشکده پرستاری و مامایی، سالن شورا  

مهلت ثبت نام: 26 اردیبهشت 96

کارگاه دانش افزایی استادان دانشکده بهداشت با موضوع نقش مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی  - دانشکده بهداشت، سالن همایش ها  

مهلت ثبت نام: 19 اردیبهشت 96

کارگاه دانش افزایی استادان دانشکده توانبخشی با موضوع سبک زندگی اسلامی و ارتباط موثر  - دانشکده توانبخشی، سالن همایش  

مهلت ثبت نام: 18 اردیبهشت 96

دوازدهمین جلسه از سلسله نشست های استاد و اخلاق  - دانشکده پزشکی، تالار شهید کاووسی  

مهلت ثبت نام: 1 اسفند 95

کارگاه دانش افزایی استادان دانشکده داروسازی با موضوع مهارت های ارتباطی «جرئت مندی»  - دانشکده داروسازی قدیم، Skill Lab  

مهلت ثبت نام: 15 بهمن 95

کارگاه دانش افزایی استادان دانشکده بهداشت با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای  - دانشکده بهداشت، سالن شورا  

مهلت ثبت نام: 10 بهمن 95

یازدهمین جلسه از سلسله نشست های استاد و اخلاق  - دانشکده پزشکی، تالار شهید کاووسی  

مهلت ثبت نام: 3 بهمن 95

نشست هم‌اندیشی استادان دانشکده توانبخشی با موضوع حضور و پویایی در لحظه و آثار روانشناختی آن در زندگی  - دانشکده توانبخشی، سالن آمفی تئاتر  

مهلت ثبت نام: 4 بهمن 95

دهمین جلسه از سلسله نشست های استاد و اخلاق  - ساختمان مرکزی دانشگاه (ستاد)، طبقه نهم، سالن اجلاس  

مهلت ثبت نام: 5 دی 95

نشست هم اندیشی استادان دانشکده فناوری های نوین پزشکی با موضوع پدافند غیرعامل؛ بیوتروریست و تهدیدات بیولوژیک  - ساختمان آزمایشگاه جامع دانشگاه، سالن همایش طبقه دوم  

مهلت ثبت نام: 22 آذر 95

ششمین دوره طرح دانش افزایی ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران (ارسال عکس و چاپ مشخصات) - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- سالن همایش های امام خمینی (ره) 

شروع ثبت نام: 4 مهر 95

نشست هم اندیشی استادان مرکز طبی کودکان با موضوع تاریخ معاصر ایران - مرکز طبی کودکان 

مهلت ثبت نام: 14 شهریور 95

نشست هم اندیشی استادان دانشکده داروسازی با موضوع بررسی ارتباط تحولات سیاسی منطقه و فلسطین اشغالی  - دانشکده داروسازی 

مهلت ثبت نام: 12 تیر 95

نشست هم اندیشی استادان دانشکده پیراپزشکی با موضوع پاسخ به برخی از شبهات قرآنی - دانشکده پیراپزشکی 

مهلت ثبت نام: 31 خرداد 95

نشست هم اندیشی استادان دانشکده پرستاری و مامایی با موضوع پاسخ به برخی از شبهات قرآنی - دانشکده پرستاری و مامایی 

مهلت ثبت نام: 30 خرداد 95

نشست هم اندیشی استادان دانشکده پزشکی با عدالت الهی - دانشکده پزشکی 

مهلت ثبت نام: 29 خرداد 95

نشست هم اندیشی استادان مرکز طبی کودکان با موضوع تقوا در حوزه علوم پزشکی - مرکز طبی کودکان 

مهلت ثبت نام: 23 خرداد 95

نشست هم اندیشی استادان بیمارستان امام خمینی (ره) با موضوع تاریخ معاصر ایران - تالار امام خمینی (ره) بیمارستان امام خمینی (ره) 

مهلت ثبت نام: 25 خرداد 95

نشست هم اندیشی استادان دانشکده توانبخشی با موضوع سبک زندگی اسلامی - دانشکده توانبخشی 

مهلت ثبت نام: 24 خرداد 95

نشست هم اندیشی استادان دانشکده فناوری های نوین پزشکی با موضوع سبک زندگی اسلامی - دانشکده فناوری های نوین پزشکی 

مهلت ثبت نام: 4 اسفند 94

نشست هم اندیشی استادان دانشکده پرستاری و مامایی با موضوع تاریخ معاصر ایران - دانشکده پرستاری و مامایی 

مهلت ثبت نام: 2 اسفند 94

نشست هم اندیشی استادان دانشکده پیراپزشکی با موضوع تاریخ معاصر ایران - دانشکده پیراپزشکی 

مهلت ثبت نام: 25 بهمن 94

همایش چالش‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) - مجموعه تالارهای امام خمینی (ره)  

ثبت نام:از 13 دی 94

نشست هم اندیشی استادان با موضوع درس هایی از عاشورا - تالار همایش های دانشکده بهداشت -  

ثبت نام:از 16 آبان 94

پنجمین مرحله طرح دانش افزایی ضیافت اندیشه استادان - تالار همایش های امام خمینی (ره) - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) -  

مهلت ثبت نام: تا زمان تکمیل ظرفیت

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع «اخلاق علمی و حرفه ای» - دانشکده پرستاری و مامایی - سالن کنفرانس -  

مهلت ثبت نام: شنبه 94/03/16

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع «مهدویت» - بیمارستان شریعتی - سالن کنفرانس درمانگاه شهید داستانی -  

مهلت ثبت نام: ساعت 13 چهارشنبه 94/02/02

کارگاه چهار روزه دانش افزایی استادان با موضوع «اخلاق علمی و حرفه‌ای» - ساختمان ستاد - سالن G5 -  

مهلت ثبت نام: 93/12/03

کارگاه چهار روزه دانش افزایی استادان با موضوع «علم، عقل و دین» - دانشکده پزشکی - تالار شهید کاووسی -  

مهلت ثبت نام: 93/11/18

نهمین جلسه از سلسله نشست های اخلاقی دانشگاه - دانشکده پزشکی - تالار شهید کاووسی -  

مهلت ثبت نام: 93/10/28

مرحله دوم چهارمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) - مجموعه تالارهای امام خمینی (ره) -  

مهلت ثبت نام: 93/09/12

هشتمین جلسه از سلسله نشست های اخلاقی دانشگاه - دانشکده پزشکی - تالار ابن سینا -  

مهلت ثبت نام: 93/08/25

جلسه هم اندیشی استادان دانشکده پیراپزشکی با موضوع عرفان عاشورا - دانشکده پیراپزشکی -  

مهلت ثبت نام: 93/08/18

جلسه هم اندیشی استادان دانشکده داروسازی با موضوع عرفان عاشورا - دانشکده داروسازی - سالن شهید صفری -  

مهلت ثبت نام: 93/08/21

جلسه هم اندیشی استادان دانشکده پرستاری و مامایی با موضوع عرفان عاشورا - دانشکده پرستاری و مامایی - سالن شورای 1 -  

مهلت ثبت نام: 93/08/06

هفتمین جلسه از سلسله نشست های اخلاقی دانشگاه - دانشکده پزشکی - تالار ابن سینا -  

مهلت ثبت نام: 93/07/28

ثبت نام جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان  - در دوازده مرحله در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه (توضیح در صفحه ثبت نام)  -  

مهلت ثبت نام: 93/04/13

ثبت نام ششمین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی در دانشگاه  - تالار شهید کاووسی ساختمان شماره هشت دانشکده پزشکی  -  

مهلت ثبت نام: 93/03/25

ثبت نام پنجمین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی در دانشگاه  - تالار ابن سینای دانشکده پزشکی  -  

مهلت ثبت نام: 93/02/28

ثبت نام چهارمین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی در دانشگاه  - تالار همایش های رازی دانشکده داروسازی (ساختمان جدید)  -  

مهلت ثبت نام: 93/01/30

ثبت نام سومین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی در دانشگاه  - تالار امام خمینی(ره) بیمارستان امام خمینی (ره)  -  

مهلت ثبت نام: 92/12/15

ثبت نام دومین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی در دانشگاه  - تالار ابن سینای دانشکده پزشکی  -  

مهلت ثبت نام: 92/11/29

ثبت نام نشست هم اندیشی استادان با موضوع جنگ نرم  - دانشکده پرستاری و مامایی -  

مهلت ثبت نام: 92/11/18

ثبت نام نشست هم اندیشی استادان با موضوع سبک زندگی با رویکرد معنای زندگی - دانشکده داروسازی-  

مهلت ثبت نام: 92/11/15

ثبت نام اولین جلسه سلسله جلسات کرسی اخلاق در دانشگاه - تالار ابن سینا دانشکده پزشکی -  

مهلت ثبت نام: 92/10/21

 ثبت نام نشست هم اندیشی استادان ;- دانشکده پرستاری-

مهلت ثبت نام: 91/12/16

 ثبت نام نشست هم اندیشی استادان با موضوع سبک زندگی(سلامت معنوی و ارتباط موثر با رویکرد مراجعه محور) - دانشکده پرستاری-

مهلت ثبت نام: 91/10/18

 ثبت نام نشست هم اندیشی استادان با موضوع سبک زندگی(سلامت معنوی و ارتباط موثر با رویکرد مراجعه محور) - دانشکده پیراپزشکی-

مهلت ثبت نام: 91/10/10


 ثبت نام نشست هم اندیشی استادان با موضوع سبک زندگی(سلامت معنوی و ارتباط موثر با رویکرد مراجعه محور) - بیمارستان شریعتی -

مهلت ثبت نام: 91/10/06


 ثبت نام نشست هم اندیشی استادان با موضوع سبک زندگی(سلامت معنوی و ارتباط موثر با رویکرد مراجعه محور) - بیمارستان سینا -

مهلت ثبت نام: 91/09/29


 ثبت نام نشست هم اندیشی استادان با موضوع سبک زندگی(سلامت معنوی و ارتباط موثر با رویکرد مراجعه محور) - بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) -

مهلت ثبت نام: 91/09/15